112 Expo – Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama

|   Info
U Beogradu je otvoren 41. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama, bezbednosti i zdravlja na radu "112 expo". Prilikom otvaranja sajma Nenad Nerić, državni sekretar ministartsva rada naglasio je da je ministartsvo prirpemilo Strategiju bezbednost i zdravlje na radu 2018-2022 koja treba da bude usvojena do kraja godine.
foto:Tv Kopernikus

Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu, održava se paralelno sa sajmovima Energetike i Ekologije. 112 EXPO predstavlja društvene i privredne potencijale namenjene suprotstavljanju nepredvidivim i neočekivanim vanrednim događajima i vanrednim situacijama koje ugrožavaju ljudske živote i imovinu. Predrag Marić, načelnik Sektora za vandredne situacije kaže da u nastajanju da se izgradi i unapredi sposobnost čitave nacije da preventivno deluje i odgovari na izazove različitih katastrofa  koje mogu da pogode naš region, MUP ulaže veliki trud u poboljšanje organizacije, jačanje ljudskih kapaciteta i sveobuhvatne opreme,što samim tim podiže bezbednost naših građana.

„Međunarodni sajam 112.EXPO predstavlja odličnu priliku za predtsvaljanje rada naših službi u oblasti zaštite spasavanja u vandrednim situacijama kao i privredni potencijal kako domaćih tako i stranih namenjenih suprostavljanju vandrednim situacijamakoje ugrožavaju ljudske živote i imovinu.“ Objasnio je Marić prilikom otvaranja sajma

Ovaj sajam je realizovan uz pomoć  nadležnih državnih institucija, pre svih Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije - Sektora za vanredne situacije i Ministarstva za rad - Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Nenad Nerić, državni sekretar ministartsva rada prilikom obračanja na otvaranju sajma naglasio je da je ovaj sajam važan zbog unapređenje bezbednost i zdravlje na radu i podizanja kultutre rada kod poslodavaca i zaposlenih.

„Radna mesta u Srbiji moraju biti zdrava i bezbedna. Ministarstvo rada je pripremilo Strategiju bezbednosti i zdravlja na radu za period 2018-2022. koja će biti usvojena do kraja godine.“ najavio je Nerić

Bogat prateći program ovog sajma u različitim formatima bavi se aktuelnostima u oblasti preventive i reagovanja u vanrednim situacijama, postupcima za procenu rizika od požara, gašenjem požara u petrohemijskim kompleksima, skrivenim opasnostima od zemljotresa i uporednom analizom nedavnih zemljotresa, kao i novom politikom u bezbednosti i zdravlju na radu.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar