Aktivnosti JKP "Standard" Šid

|   Život
Bušenjem bunara B- 15 znatno poboljšani uslovi vodosnabdevanja u Šidu

JKP „Vodovod” Šid zahvaljujući podršci Opštine Šid u toku ove 2021. godine imalo je najviše investicija i ulaganja, koje je rezultiralo poboljšanim vodosnabdevanjem svih potrošača. Kopanjem novog bunara B- 15 na izvorištu Batrovci, kao i nezavisnog rezervoara u Vašici umnogome pomaže da kapacitet vode u sistemu bude veći i da u slučaju nekih havarija na cevovodu ne trpe svi potrošači. JKP „Vodovod” u ovoj godini napredovalo i zahvaljujući savesnim potrošačima, koji su svoje obaveze izmirivali na vreme.

autor : Tatjana Pejić