Anketa: "Koji se praznik proslavljao 29. novembra'"

|   Život
Anketa sa građanima Šida i pitanje "Koji se praznik proslavljao 29. novembra? i "Kako ste ga proslavljali?"

U državi u kojoj smo nekada živeli, Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji 29. novembar, se slavio kao državni praznik, Dan Republike. Ovaj datum se slavio kao uspomena na dan kada je održano Drugo zasedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu. Praznovao se dva dana sve do 14. novembra 2002. godine kada je ukinut. Na ovaj praznik organizovane su svečane akademije, dečije priredbe na kojima su đaci prvaci dobijali pionirske marame, deljene su nagrade i priznanja, a radnici su koristili za kraći odmor i odlazak na selo ili doček gostiju iz drugih gradova. U anketi koju smo napravili videćete kako se nekadašnjeg praznika prisećaju naši sugrađani u Šidu.

autor: Tatjana Pejić