Anketiranje građana Šida

|   Život
U toku je anketiranje građana Šida o deponovanju otpada koje je anonimno

Juče je počelo anketiranje građana u svim naseljenim mestima opštine Šid o problemima deponovanja otpada. Anketiranje se sprovodi u okviru Projekta za razvoj kapaciteta upravljanja čvrstim otpadom u Republici Srbiji koji zajedno treba da realizuju Opština Šid i JKP „Standard”, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Metodom slučajnog odabira, anketiraće se određeni broj domaćinstava tokom novembra meseca.

autor:Tatjana Pejić