Beograd postao čvorište Evropske akademske mreže za Jugoistočnu Evropu

|   Infotehno
Akademska mreža Republike Srbije (AMRES) je u saradnji sa Pan-Evropskom akademskom mrežom (GEANT) pustila u rad novi link i povećala kapacitet prenosa podataka sa dosadašnjih 30Gbps na 100Gbps.
Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacije

 

Puštanje u rad novog linka je rezultat realizacije GN4-3N projekta Evropske akademske mreže (GEANT) koji je finansiran od strane Evropske komisije. Kao rezultat projekta formirano je i po prvi put čvorište GEANT mreže u Beogradu. Srbija je na ovaj način postala jedina zemlja Jugoistočne Evrope, koja nije članica Evropske unije, a u kojoj postoji čvorište Evropske akademske mreže, saopšteno je iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

“Značajno povećanje kapaciteta prenosa podataka AMRES mrežne infrastrukture omogućava bolju globalnu povezanost naučno-istraživačke, akademske i obrazovne zajednice Republike Srbije sa Evropom i svetom. Doprinosi povećanju dostupnosti i stabilnosti funkcionisanja IKT usluga za sve AMRES korisnike, kao i neophodan kapacitet prenosa podataka za učestvovanje istraživača i naučnika iz Republike Srbije na najznačajnijim i najzahtevnijim internacionalnim projektima u kojima se koriste najsavremeniji, globalno rasprostranjeni superračunari”, poručuju iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Ujedno, Akademska mreža Republike Srbije izvršila je unapređenje kapaciteta prenosa podataka AMRES linkova na relacijama Inđija – Ruma, Ruma – Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica – Šabac, sa dosadašnjih 1Gbps na 10Gbps. Ovo unapređenje će doprineti povećanju dostupnosti i kvaliteta rada IKT infrastrukture i servisa za AMRES korisnike povezane na pristupne tačke u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Šidu, Šapcu i Loznici, kao i za sve korisnike Akademske i istraživačke mreže Republike Srpske (SARNET).

Javnu informaciono-komunikacionu ustanovu Akademska mreža Republike Srbije (AMRES) je osnovala Vlada Republike Srbije radi izgradnje, razvoja i upravljanja obrazovnom i naučno-istraživačkom računarskom mrežom Republike Srbije. Ova mreža obrazovnim i naučno-istraživačkim organizacijama i drugim korisnicima obezbeđuje pristup i korišćenje interneta i informatičkih servisa u zemlji, kao i veze sa nacionalnim i internacionalnim mrežama. AMRES predstavlja jedan od najznačajnijih resursa naučno-istraživačkog i obrazovnog rada i nosilac je razvoja informatičkog društva, napominju iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

 

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.