Dopuna plana JKP "Standard" Šid

|   Život
JKP "Standard" Šid usvojena izmena i dopuna plana za 2022. godinu

Na nedavno održanoj sednici Skupštine Opštine Šid, vd direktor JKP „Standard”, Milenka Subić obrazlažući tačku dnevnog reda koja se odnosila na izmene i dopune programa poslovanja ovog preduzeća za 2022. godinu, se između ostalog dotakla problema pasa lutalica. Za ovu godinu pozicija za nadoknadu štete građanima, koju prouzrokuju psi lutalice je povećana, a novi menadžment preduzeća ima ideju i poslovnu viziju kako da ovaj problem u 2023. godini, trajnije reši.

autor: Tatjana Pejić