Istorijski datumi na Debrnji

|   Život
Opštinska organizacija SUBNOR-a Šid obeležiće 79. godišljicu Bitke na Filipovom putu iz Drugog Svetskog rata i 30. godišljicu deblokade puta Morović - Jamena iz vremena oružanih sukoba u SFR Jugoslaviji.

Opštinska organizacija SUBNOR-a Šid obeležiće 79. godišljicu Bitke na Filipovom putu iz Drugog Svetskog rata i 30. godišljicu deblokade puta Morović - Jamena iz vremena oružanih sukoba u SFR Jugoslaviji. Program obeležavanja ova dva istorijska datuma održaće se 14 oktobra, a počeće u 10 časova okupljanjem učesnika u zgradi seoskog doma kulture.

autor: Nebojša Subotić