Izbeglice u Šidu dobile ogrev za zimu

|   Život
25 porodica izbeglica u Šidu, dobile po tri kubna metra ogrevnog drveta za zimu

Na osnovu raspisanog Javnog poziva Opština Šid u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije podelila je pomoć u vidu ogrevnog drveta za 25 korisnika iz kategorije socijalno ugroženih porodica izbeglih i interno raseljenih lica koja su ispunila uslove konkursa. Opštinski poverenik za izbeglice, Nebošja Ilić najavljujuje i podelu humanitarnih paketa koja bi trebalo uskoro da bude realizovana, takođe za socijalno ugrožene izbegličke porodice.

autor: Tatjana Pejić