Novembarski vašar

|   Život
U Šidu i je ovog 15. novembra održan tradicionalan šidski vašar

U Šidu i je ovog 15. novebmra održan tradicionalan šidski vašar, a okupio se velik broj vašardžija iz bliže i dalje okoline. Pojedini su sa svojom robom i proizvodima prisutni već godinama, a koliko je bilo i kupovine to je poznato vašarskim trgovcima.

autor: Nebojša Subotić