Osnažujuća samoodbrana za žene

|   Život
Uoči Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama istraživali smo: Tamo gde društvo i zakoni zakažu, mogu li žene same sebi pomoći? Učenje veštine samoodbrane jedan je od načina.