Paljenje žetvenih ostataka

|   Život
Tokom jesenjeg perioda u poljima nisu retke pojave pozara izazvanih paljenjem žetvenih ostataka. Iz Uprave za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici podsećaju da je paljenje biljnih ostataka zakonom zabranjeno te da se požarom može izazvati nesaglediva šteta

I ove jeseni na području Srema registrovane su svakodnevne intervencije Vatrogasne  službe u gašenju požara na otvorenom prostoru.Naime, tokom jesenjeg perioda požari na otvorenom u velikom delu odnose se na one u poljima, paljenjem biljnih ostataka nakon žetve izazvane ljudskim faktorom. Za nepoštovanje zakonskih mera predviđene su kazne i to za fizička lica od 10.hiljada dinara na više, za pravna lica kazne  mogu biti i milionske a nosiocima gazdinstava preti gubitak statusa aktivnog.  Visoke dnevne temperature za ovo doba godine doprinose širenju požara  koji često zahvataju i njive pod usevom.  Tragovi paljenja žetvenih ostataka jasno se vide u poljima, međutim,  trag počinilaca  ne vodi isključivo ka vlasniku parcele.U pojedinim slučajevima  radi se o licima koja sakupljaju ostatke useva ili pabirče a zbog bržeg kupljenja jednostavnije je kada se njiva zapali. Nakon skidanja određnih useva na poljima ostaje i po nekoliko tona biljnih ostataka što bi se moglo iskoristiti kao povoljan izvor energije u domaćinstvu. Pored toga,paljenjem žetvenih ostataka uništavaju se zemljišni mikroorganizmi   čime se gubi kvalitet površinskog sloja oranice. Zato je preporuka da se ispoštuje apel nadležnih u službi za vanredne situacije  izbegnu visoke kazne i rizik koji donosi šteta od požara.