Pašalić u Nišu o novom Zakonu o Zaštitniku građana

|   Info
Novim zakonom o zaštitniku građana svaka lokalna samouprava na teritoriji Repubulike Srbije dobiće svog ombudsmana, što će doprineti bržem rešavanja problema građana, rekao je u Nišu zaštitnik građana Zoran Pašalić.
Foto: televizija Kopernikus


Tokom 2021. godine zaštitniku građana obratilo se nešto više od 16 hiljada nezadovoljnih građana, a Najveći broj pritužbi odnosio se na oblast ekonomskih I imovinskih prava. Cilj novog Zakona o Zaštitniku građana jesta da se u što kraćem vremenskom periodu reguliše položaj lokalnih ombudsmana.

U Nišu će uskoro biti formirana regionalna kancelarija zaštitnika građana za teritoriju Nišavskog okruga.

Građani Niša u prethodnom periodu najviše se su obraćali lokalnom ombudsmanu zbog komunalnih problema.