Požari na deponijama smeća

|   Život
Fono: Ljubica Krnjaić inženjer zaštite od požara sa višegodišnjim iskustvom i predsednik Udruiženja EkoFire iz Novog Sada - Požari na deponijama smeća

Visoke dnevne temperature u letnjem priodu, uz osetan izostanak kišnih dana, preduslov su za pojavu požara na otvorenom prtostoru. Jedan od takvih je i požar na komunalnoj deponiji ili smetlištu, koji se teško gasi i izaziva veliko zagađenje životne sredine. Na koji naćin nastaje i kako se lokalizuje govori Ljubica Krnjajić inženjer zaštite od požara sa višegodišnjim iskustvom i predsednik Udruiženja EkoFire iz Novog Sada

autor: Nebojša Subotić

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar