Predstavljen Nacrt Akcionog plana za Poglavlje 23

|   Info
Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji prvi Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 i poziva sve zainteresovane da se upoznaju sa tekstom Nacrta i daju svoje komentare

Izvor: Tanjug, RTS

U cilju formulisanja teksta radne verzije Akcionog plana za Poglavlje 23, naročito se imalo u vidu da izmene na pravi način reflektuju prelazna merila, uvažavaju ocene ispunjenosti aktivnosti koje je dao Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, dostavljene priloge od strane odgovornih subjekata navedenih u Akcionom planu za Poglavlje 23, kao i uočene teškoće u realizaciji i praćenju sprovođenja realizacije aktivnosti.

Povodom revidiranog Nacrta, Ministarstvo pravde će organizovati okrugle stolove, a prvi će biti 5. februara 2019. godine.

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.