Program rada za 2023. JKP "Javna rasveta, usluge i održavanje"

|   Život
Na sednici SO Šid usvojen je novi program poslovanja za 2023. godinu JKP "Javna rasveta, usluge i održavanje"

Na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Šid kada su direktori javnih preduzeća podnosili svoje izveštaje o radu za 2022. godinu, razmatran je i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP “Javna rasveta , usluge i održavanje“ . Iz izveštaja koji je podnela nova vd direktorka , Slavica Sremac, moglo se čuti da je došlo do poremećaja u poslovanju ovog preduzeća , s obzirom da su relizovani troškovi bili veći od ostvarenih prihoda.O novom program poslovanja za 2023. godinu, direktorka Sremac , između ostalog kaže

autor: Tatjana Pejić

Komentari i odgovori

×

Ime je obavezno!

Enter valid name

Važeća email adresa je obavezna!

Enter valid email address

Komentar je obavezan!

* Ova polja su obavezna.

Objavite prvi komentar.