Projekat odvajanja kućnog otpada

|   Život
Na platou ispred Kulturno obrazovnog centra u Šidu danas je održana promocija projekta Primarna separacija otpada u četiri regiona – IPA 2017, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, a uz pomoć Evropske unije i Kraljevine Švedske

Na platou ispred Kulturno obrazovnog centra u Šidu odanas je održana promocija projekta Primarna separacija otpada u četiri regiona – IPA 2017, koji se sprovodi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, a uz pomoć Evropske unije i Kraljevine Švedske. Kroz ovaj projekat građani opštine Šid dobili su 3601 plavu kantu u kojoj će se u domaćinstvu odvajati papir, karton, plastika i metal. Potom, donirana su 42 plava kontejnera za istu namenu, 52 kontejnera žute boje za staklo, koji će biti postavljeni u stambenim naseljima, kao i kamion za odvoz separiranog otpada.

autor: Tatjana Pejić