Promocija seoskog i eko turizma

|   Život
U sali Skupštine opštine Šid danas je održana radionica sa temom razvoja seoskog i eko turizma.Prisutnima su predstavljene mogućnosti plasiranja domaćih proizvoda, novi zakoni vezani za seoski turizam i ostale mogućnosti koje pruža ova oblast

Prirodne lepote sela, bogati turistički sadržaji, domaća hrana,široki spektar  ručnih radinosti i netaknuta priroda  samo je deo ponude seoskog turizma koji iz godine u godinu privlači sve veći broj gostiju.Sa ciljem podizanja konkurentnosti destinacija Sandžaka i Fruške gore u domenu ruralnog i ekoturizma, sa posebnim akcentom  na razvoj  turističkih proizvoda, marketinške aktivnosti, brendiranje i primenu standarda   danas je u Šidu održana radionica koju je organizovala Turistička organizacija Šid sa Centrom za istraživanje i studije turizma uz podršku Ministarstva trgovine,turizma i telekomunikacija. Oko tridesetak prisutnih iz cele šidske opštine ovom prilikom saznali su više detalja v o aktuelnim trendovima,standardima,zakonima i propisima vezanih za seoski turizam. Ova edukativna  radionica realizuje se u sklopu projekta  pod nazivom "Edukacija aktera na principima EIAT platforme i promocija ruralnog i eko turizma", kojim je obuhvaćeno  osam opština fruškogorskog područja kao  i šest opština iz Sandža