Pšenica i uljana repica

|   Život
Pod pšenicom u šidskoj opštini jesenas zasejano oko 7.000 ha a uljana repica sve privlačnija ratarima za proizvodnju

Prema podacima kancelarije za poljoprivredu iz opštinske Uprave Šid, na oraničnim poljima u šidskoj opštini zasejano je oko 7000 hektara oranica. Najzastupljenije su površine pod pšenicom, a uljana repica je proteklih godina postala sve privlačnija za proizvodnju našim ratarima. Stručnjaci podsećaju ratare da dolazi vreme prihrane useva, a treba obratiti pažnju i na pojavu glodara insekata i bolesti i primeniti mere zaštirte.

autor: Nebojša Subotić