Sastanak DVD Sot

|   Život
U Sotu je održan sastanak članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje je pre tri godine nakon prekida ponovo pokrenulo svoje aktivnosti.

U Sotu je održan sastanak članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje je pre tri godine nakon prekida ponovo pokrenulo svoje aktivnosti. Članovi društva upoznati su sa trenutnim aktuelnostima u sektoru dobrovoljnog vatrogastva i aktivnostima opštinskog vatrogasnog saveza. Utvrdili su i svoje naredne aktivnosti, tako će do kraja godine održati izveštajnu skuptinu.

autor: Nebojša Subotić