Savet za međunacionalne odnose u Šidu

|   Info
Savet za međunacionalne odnose osnovan je u Šidu i zastupa interese nacionalnih manjina na teritiriji ove opštine

Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23. Republika Srbija je preuzela obavezu da sprovede aktivnost, odnosno da promoviše uspostavljanje i delotvorno funkcionisanje saveta za međunacionalne odnose na lokalnom nivou u svim opštinama sa etnički mešovitim stanovništvom. U opštini Šid  osnovan je Savet za međunacionalne odnose i sastoji se od 9 članova.  
„Ovaj tim redovno se sastaje i zajednički doprinosi delotvornom funkcionisanju saveta i primeni konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. U tom cilju nazivi ulica istaknuti su višeježično,organizuju se razne manifestacije  kao i zajednički programi na srpskom  i jezicima nacionalnih manjina“- kazala je Aleksandra Žigić, član Sveta za međunacionalne odnose.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar