Savetovalište za pacijente sa srčanom slabošću Niškog područja obeležava Svetski dan srca

|   Život
Svetski dan srca tradiconalno podseća građane na važnost redovnih pregleda i zdravih životnih navika, ali je ove godine fokus na značaju rane dijagnostike i dostupnosti inovativne terapije u lečenju kardiovaskularne bolesti sa najlošijom prognozom – srčane slabosti.
prof. Marina Deljanin Ilić. Foto arhiva: televizija Kopernikus

 

Srčana slabost zauzima prvo mesto po uzroku hospitalizacije starijih od 65 godina. Ova bolest se u ranoj fazi prepoznaje sa zakašnjenjem, što značajno doprinosi lošoj prognozi.

“Kako bismo doprineli da se negativan trend u srčanoj slabosti zaustavi, osnovano je Savetovalište za pacijente sa srčanom slabošću niškog područja sa ciljem da okupi pacijente koji boluju od ove bolesti, edukuje ih u vezi sa lečenjem, i pruži adekvatne informacije o terapijama, zbrinjavanju pacijenata i interventnim metodama, kako bi život pacijenata bio duži i kvalitetniji”, rekla je prof. Marina Deljanin Ilić, Predsednica Savetovališta za pacijente sa srčanom slabošću niškog područja.

Prof. Deljanin Ilić apeluje na pacijente i članove njihovih porodica da obrate pažnju na ranu pojavu simptoma poput nedostatka daha, zamora, gušenja vrtoglavice, ubrzanog srčanog rada, kako bi se pacijenti što pre obratili svom lekaru i blagovremeno započeli lečenje. Nažalost, ovi simptomi se najčešće pripisuju starosti, bolestima pluća i drugim zdravstvenim stanjima, pa se dešava da srčana slabost ne bude na vreme dijagnostkivana. Stoga ne iznenađuju podaci koji govore da pacijenti sa srčanom slabošću imaju lošiju prognozu u poređenju sa drugim hroničnim stanjima kao što je hronična opstruktivna bolest pluća i mnoge maligne bolesti, uključujući karcinom prostate, debelog creva ili dojke.

Bilo bi veoma korisno da inovativni lekovi budu što šire dostupni našim pacijentima, jer bi na taj način pacijenti imali ne samo manje tegoba i ređe bi im bilo neophodno bolničko lečenje, već bi se u znatno većoj meri očuvala radna sposobnost i dugoročno smanjili troškovi, a pre svega produžio bi se život i kvalitet života značajnom delu naših pacijenata, saopšteno je iz Savetovališta za pacijente sa srčanom slabošću Niškog područja.

“Za uspešno lečenje srčane slabosti od velike je važnosti neprestano podizanje svesti javnosti o srčanoj slabosti, kao i da su rana dijagnostika, dostupnost savremene terapije, uz praktikovanje zdravih životnih navika ključne za zdravlje”, zaključila je prof. Deljanin Ilić.