Savremene tehnologije u turizmu

|   Život
U sali Narodne biblioteke "Simeon Piščević" u Šidu danas je održana edukativna radionica pod nazivom "Socijlane i društvene mreže-put ka uspešnijem poslovanju".Organizator ovog događaja je Turistička organizacija Vojvodine u saradnji sa Turističkom organizacijom Šid

   Predstavljenje turističke ponude jednog kraja  putem virtualne tehnologije i društvenih mreža sve je popularnije i kod nas. Cilj ovakve promocije  je približavalnje potencijalnim posetiocima kako bi na što bolji i kvalitetniji način dobili tražene informacije. Tim povodom u sali Narodne biblioteke "Simeon Piščević" u Šidu  održana je edukativna radionica pod nazivom: "Socijalne i društvene mreže- put ka uspešnijem poslovanju" .O tome  kako, šta i na koji način objaviti informaciju vezanu za određenu turističku ponudu govorili su eminentni predavači. Ova edukativna radionica održana u Šidu samo je jedna u nizu koju je već u nekoliko gradova organizovala  Turistička organizacija Vojvodine u saradnji sa lokalnim turističkim oranizacijama. Ovog puta u saradnji sa Turističkom organizacijom Šid. Radionici je prisustvovao veći broj   predstavnika udruženja,organizacija i poljoprivrednih gazdinstava kojima će ovakav vid  edukacije sigurno doprineti u savremenom načinu predstavljanja turističkog i privrednog potencijala ovog kraja.