Setva u Srbiji

|   Život
Prema podacima sa terena setveni radovi u Srbiju su završeni, najveći deo površina, i ove godine zauzima kukuruz na 900.000 hektara

Prema podacima sa terena setveni radovi u Srbiju su završeni na najvećem delu površina, a kukuruz je i ove godine bio najzastupljenija kultura i zasejan je na 900.000 hektara. Ratari su ovog proleća pokazali veće interesovanje za setvu uljanih kultura tako je suncokret zastupljen na 250 hiljada hektara, a to je povećanje za 30 hiljada nego lane. Na zasejanim povšinama krenula je vegetacija, a poljoprivredni stručljaci savetuju ratare da primene mere hemijske zaštite.

autor: Nebojša Subotić