Šid će imati nove zone

|   Život
Nove zone u Šidu kad je u pitanju naplata poreza na imovinu

    Proteklu godinu lokalna samouprava završila je sa sednicom Skupštine opštine koja je održana  u  sali  Kulturno obrazovnog centra Šid  zbog epidemiološke situacije . Odbornici su  razmatrali   i usvojili   izmene  i dopune Odluke o budžetu opštine Šid za 2020. godinu.  Uz ovo usvijena je i  odluka o podela  na zone  u pogledu naplate poreza na imovinu  

autor: Nebojša Subotić