Škola “Carica Jelena” u Nišu dobila savremenu opremu

|   Info
Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Carica Jelena” u Nišu u nastavi koristi interaktivne table i savremene softvere, a svaki učenik ima svoj tablet. Savremenu opremu obezbedila je kompanija NIS, projektom “Digitalne učionice – naše razvionice”.
Foto: televizija Kopernikus

Projekat “Digitalne učionice – naše razvionice” podrazumeva uređenje i opremanje tri učionice digitalnom opremom i školskim nameštajem. Ove učionice u školi “Carica Jelena” u Nišu dobile su novi izgled i funkcije.

Poseban značaj realizacije programa čini digitalna oprema koja je na raspolaganju učenicima i nastavnom osoblju. Škola je dobila interaktivne table, svaki učenik tablet, a sama škola jedan od najsavremenijih softvera koji će omogućiti primenu najnovijih metoda u nastavi i učenju.

Škola “Carica Jelena” u Nišu ima 122 učenika i jedna je od škola koja je dobila novu opremu u okviru projekta “Zajednici zajedno”. Kompanija NIS pružila je podršku osnovnim i srednjim školama širom Srbije, na putu digitalizacije.