Srbija emitovala prvu državnu obveznicu denominovanu u evrima

|   Info
Srbija je uspešno emitovala prvu državnu obveznicu denominovanu u evrima na međunarodnom tržištu kapitala u iznosu od milijardu evra, saopštilo je Ministarstvo finansija, ističući da je reč o istorijskom trenutku na finansijskom tržištu.
Foto: televizija Kopernikus

 

Izvor: FoNet

Kako je precizirano, obveznica dospeva 2029. godine i biće listirana na Londonskoj berzi, a radi prevremenog otkupa državnih obveznica denominovanih u američkim dolarima.

Navodi se da je na taj način postignuta ušteda veća od 3,8 milijardi dinara samo na kamati.

Delegacija Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije, predvođena ministrom finansija Sinišom Malim, održala je niz sastanaka sa investitorima u Bostonu, Njujorku, Frankfurtu i u Londonu.

Nakon uspešno završenih sastanaka, 19. juna se pristupilo prikupljanju ponuda. Ostvarena je tražnja od preko 6,4 milijardi evra koju su uputili respektibilni svetski fondovi, osiguravajuće kuće i banke uz, kako se navodi, veoma dobru geografsku disperziju.

Ministar finasija Siniša Mali istakao je da je kao rezultatpostignuta emisija po najnižoj kamatnoj stopi od 1,5 odsto godišnje.

Mali je istakao da je reč o najnižoj kamatnoj stopi na obveznici koju je Srbija ikada izdala i ocenio da je iz perspektive finansijskog tržišta, to istorijski trenutak za našu zemlju.

"Tražnja je bila šest puta veća od ponude. Pri tome, preko 300 investitora iz celog sveta je pokazalo zainteresovanost, što se do sada nikada nije desilo, a što je još jedna potvrda uspeha ekonomskih reformi i rezultata koje je Republika Srbija postigla u svetu", naveo je Mali.

On je istakao da je postignuta cena bolja čak i od obveznica zemalja u regionu koje imaju investicioni rejting i koje su članice Evropske unije.

Ministar smatra da će atraktivnost srpske državne obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu imati uticaj i na povoljnije finansiranje privatnog sektora kroz nižu cenu zaduživanja naših kompanija na međunarodnom tržištu.