Stanje zasada pod kruškom

|   Život
O stanju zasada pod kruškom u okolini Šida , govori dipl. ing. Zorica Lilić

U regionu Srema na padinama Fruške Gore nalaze se velike površine pod voćnjacima, a koji su sada u različitim fenofazama u zavisnosti od sorte i ekspozicije terena. Najviše zasada ima pod jabukom, breskvom, nektarinom, kruškom i šljivom. Kakvo je stanje u zasadu pod kruškom zabeležili smo u okolini Šida sa Zoricom Lilić diplomiranom inženjerkom zaštite bilja.

autor: Nebojša Subotić