U OŠ "Filip Višnjić" u Moroviću osnovni model rada

|   Život
U OŠ "Filip Višnjić" u Moroviću osnovni model rada kroz odvijanje nastave neposredno u školi a zbog malog broja učenika u razredu nema delenja u dve grupe

Ove godine u OŠ „Filip Višnjić“ u Moroviću pošlo je 10 učenika u prvi razred , u Višnjićevu 14 a u selu Jamena njih 4. Zbog malog broja dece u odeljenju nije postojala potreba da se ona dele u dve grupe, tako da će deca pratiti nastavu , kroz osnovni model , odnosno neposrednim radom u školi. Časovi su im skraćeni, kao i u drugim školama  na 30 minuta, a svakog dana će imati po 4 časa. – Tatjana Pejić