U Šidu potpisan ugovor sa austrijskim investitorom "Termovol"

|   Život
U Šidu je potpisan ugovor o kupovini zemljišta u industrijskoj zoni kod Adaševaca, između austrijskog investitora "Termovol" i Direkcije za državnu imovinu Republike Srbije

Danas su u Šidu predstavnici kompanije „Termovol“ iz Austrije i predstavnici Direkcije za državnu imovinu Republike Srbije  potpisali  ugovor o kupovini zemlje u industrijskoj zoni kod Adaševaca. Predmet ugovora je 10 ha zemljišta , vrednosti 15.159.393 dinara. Ovaj austrijski investitor bi uskoro trebalo da počne izgradnju svog proizvodnog i poslovnog  objekta .