Zaštita i pomoć žrtvama trgovine ljudima

|   Info
Vlada Srbije uvek će pružati sveobuhvatnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima, izajvio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Ministar Đorđević je posetio Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem u okviru Centra za socijalni rad Novi Sad.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na trgovinu robljem i njeno ukidanje, Đorđević je istakao da trgovina ljudima spada u najteža krivična dela zbog posledica koje ostavlja na emocije, ponašanje i odnos žrtve prema sebi i drugim ljudima.

"Žrtvama je neophodna sveobuhvatna podrška koju obezbeđuju brojne državne institucije i nevladine organizacije sa kojima imamo odličnu saradnju", rekao je Đorđević.

U razgovoru sa štićenicama Prihvatilišta o njihovim potrebama i izazovima sa kojima su suočeni, ministar je rekao da će njegov resor nastaviti da im pruža sveobuhvatnu podršku i zaštitu kako bi im bila omogućena reintegracija u društvo i dostojanstven život.

Vlada je, podsetio je Đorđević, 2012. godine formirala Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u okviru koga je otvoreno i Prihvatilište, kao i da je Srbija jedna od retkih država u Evropi, koja ima specijalizovanu državnu instituciju za identifikaciju žrtava trgovine ljudima i koordinaciju njihove zaštite, zaključeno je u saopštenju.

Foto: FoNet