Zaštita šuma od požara

|   Info
Organizovano osmatranje i obaveštavanje o pojavi šumskih požara tokom letnjeg perioda jedna je od mera prevencije zaštite šuma od požara

Zaštiti šuma od požara se pridaјe veliki značaј јer požari predstavljaјu izuzetno ozbiljnu opasnost za šume i šumske eko-sisteme. U cilju sprečavanja poјave i efikasnog gašenja šumskih požara izrađen јe Plan zaštite šuma. Kako saznajemo od Stevana Pejića  načelnika Odelejnja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici, na području Srema u proteklom periodu nije bilo većih požara. On je prilikom razgovora istakao da je u više od 90% slučajeva  uzročnik požara u šumi ljudski faktor.Tokom letnjeg perioda  beleži se veći broj  požara u šumi zato treba povećati oprez .

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar