Srbija Online - Marko Radojević - (TV KCN 15.01.2021)

|   Život
Posledice pandemije osetili smo svi, ali su profesionalnci u nekim oblastima posebno pogođeni. Dosta je stradala kultura, a posebno honorarci koji se bave umetnošću. Ako je zdravstvena situacija kritična pozorišta ne rade, ako nema predstava onda glumci honorarci ostaju bez izvora prihoda i načina da obezbede svoju egzistenciju. Marka Radojevića pitali smo kako žive glumci koji nemaju stalni angažman.