Prijava nepokretnosti u federaciji BIH

|   Život
U Federaciji Bosne i Hercegovine je u toku Projekat registracije nepokretnosti koji se odnosi na usklađivanje podataka o nepokretnostima između katastra i zemljišne knjige

U Federaciji Bosne i Hercegovine je u toku Projekat registracije nepokretnosti koji se odnosi na usklađivanje podataka o nepokretnostima između katastra i zemljišne knjige. Na zvaničnom sajtu opštine Šid biće istaknuto Uputstvo za podnosioce prijava prava na nekretninama u Federaciji Bosne i Hercegovine u okviru koga je i obrazac Prijave prava vlasništva na nekretninama.Za dodatne informacije, građani se mogu obratiti na telefon 022/719-142, kancelariji Povereništva opštine Šid.

autor: Tatjana Pejić