Adaptivna fizička aktivnost i sport – Mladi za mlade

|   Život
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu zajedno sa partnerima iz Bugarske, Balkanskom agencijom za održivi razvoj i sportskim klubom, realizuje projekata „Adaptivna fizička aktivnost i sport – Mladi za mlade“. Gost emisije Srbija onlajn bio je Bojan Jorgić, menadžer ovog projekta.