Da li znate koji je sutra praznik?

|   Život
Anketa sa građanima Šida- Da li znate koji je sutra praznik?

Sutra je  u Srbiji državni praznik kojim se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovim Primirjem  između sila Antante i Nemačke koje je potpisano  11. novembra  u 11 sati,  u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u šumi Kompjenj u Francuskoj,   okončan je  sukob pre tačno 102 godine . U našoj zemlji ovaj značajan datum zvanično kao državni praznik počinje da se obeležava od 2012. godine.Za amblem ovog praznika koristi se cvet Natalijine ramonde . U anketi koju smo napravili sa građanima Šida , videćete nažalost da većina  naših sugrađana ipak ne zna   koji je sutra državni praznik.   – Tatjana Pejić