Katastar rudarskog otpada

|   Info

                   Prva  Javna prezentacija projekta „Katastar rudarskog otpada“ održana je u Raški. Sve prisutne pozdravio je zamenik predsednika opštine Djordje Gogić i istakao,  da naša opština izdvaja znatna sredstva za realizaciju projakata na zaštiti životne sredine. Projekat  „Katastar rudarskog otpada“ traje tri godine i sada je  na polovini realizacije. Finansiran je delom iz sredstava EU, a delom iz Republike Srbije.  Krajnji korisnik projekta je  Ministarstvo rudarstva i energetike, a naručilac  je Ministarstvo finansija. U svojstvu izvodjača, koji implementira ovaj projekat,  nalazi se konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DI EM TI, u saradnji  sa srpskim partnerima. Projekat je vredan 2,1 milion evra i biće završen 2020 godine. Njegov cilj je Unapredjenje upravljanja rudarskim otpadom, izrada katastra i uticaj na životnu sredinu.  Po projektu na  prostoru naše opštine,  utvrdjeno je  sedam lokacija, koje sadrže rudarski otpad.