Mere energetske efikasnosti u opštini Šid

|   Život
Komisija za realizaciju mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Šid, donela je Preliminarnu listu krajnjih korisnika (domaćinstava) za sufinansiranje mera energetske sanacije

Komisija za realizaciju mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Šid, donela je Preliminarnu listu krajnjih korisnika (domaćinstava) za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Šid za 2022. godinu. U toku je komisijski obilazak na terenu svih domaćinstava koja su na preliminarnoj listi, a ima ih 97 prijavljenih, nakon čega će biti objavljena i konačna lista korisnika koji će dobiti sredstva

autor: Tatjana Pejić