Nastavak izgradnje pešačke staze

|   Život
Danas su nastavljeni radovi na izgradnji pešačko-biciklističke staze između Šida i Vašice.Ovaj deo puta veoma je prometan a staza će doprineti bezbednosti pešaka i biciklista koji se kreću ovim putem

 Sa ciljem povećanja bezbednosti pešaka i biciklista,  Mesna zajednica Vašica  kao  prioritet  u svoje planove uvstila je izgradnju pešačke staze koja vodi od naseljenog mesta Vašica prema Šidu. U planu je da se staza spoji sa već izgrađenom iz pravca Šida a koja je u ingirenciji Mesne zajenice Šid. Nakon kišnog perioda, kada su radovi prekinuti, stekli su se uslovi za nastavak  izgradnje staze.Do sada je urađeno oko 400 metara  a preostalo je 600 metara za izgradnju koja će biti završena u narenih mesec dana. U Vašici se privode kraju radovi i na rekonstrukciji  osnovne  škole: izmenjen je krovni pokrivač, proziri a  završena je i  fasada.Za danas je najvaljeno  uređenje seoskog groblja kojem će prisustvovati manji broj meštana ,  u skladu sa propisanim merama borbe protiv korona virusa.