Novi način polaganja državne mature

|   Život
Gimnazija "Sava Šumanović" u Šidu ušla u pilot projekat novog načina polaganja državne mature

Generacija učenika koja sada pohađa treći razred srednje škole biće prva generacija učenika koja će polagati državnu maturu . Ovaj ispit biće i novi uslov za upis na fakultet , s tim što se na visokoobrazovnim ustanovama neće više polagati prijemni. Prva državna ili velika matura održaće se u junu 2022. godine.- Tatjana Pejić