Situacija sa migrantima u Šidu zadovoljavajuća

|   Život
Situacija sa migrantima u Šidu je zadovoljavajuća pre svega zahvaljujući aktivnostima Vojne policije potpomognute lokalnom kao i smanjenom broju ljudi u prihvatnim centrima,

Trenutna situacija u Šidu po pitanju migrantske populacije je zadovoljavajuća i još uvek pod kontrolom vojne policije , Vojske Republike Srbije potpomognutom  našom lokalnom policijom  . U sva tri prihvatna centra trenutno se nalazi 950  migranta i taj broj je smanjen od početka vanrednog stanja zbog korona virusa,  kada ih je bilo skoro 2.000.