Venecijanska komisija pohvalila rešenja sadržana u pravosudnim zakonima

|   Info
Venecijanska komisija usvojila je izveštaj o primeni mišljenja o nacrtima pravosudnih zakona u kom su još jednom pohvaljena rešenja sadržana u pravosudnim zakonima i predstavljaju važan napredak u procesu usklađivanja sa evropskim standardima, saopštilo je danas Ministarstvo pravde.
Foto: Pixabay

 

Izvor: FoNet

Posebno je ukazano na značaj propisivanja poslova sudske uprave, sastava Etičkog odbora i etičkih principa obavljanja sudijske funkcije i pravila da predsednik neposredno višeg suda prilikom nadzora rada sudske uprave nižeg suda, ne može preduzimati radnje koje mu zakonom ili drugim propisom nisu poverene, niti na bilo koji način ugroziti nezavisnost i rad nadziranog suda.

Takođe od značaja je propisivanje učestalog neučestvovanja u radu Visokog saveta sudstva ili Visokog saveta tužilaštva bez opravdanog razloga kao razlog za prestanak funkcije člana Saveta, kao i osnovnih kriterijuma za vrednovanje rada sudija.

Neprimereni uticaj je definisan u skladu sa evropskim standardima, a precizirani su i ponovljeni disciplinski prekršaji, nabodi se u saopštenju.

Pozitivno je ocenjeno i što ubuduće javno tužilaštvo neće moći bez izričitog zakonskog ovlašćenja da zahteva dostavljanje podataka i pružanje objašnjenja, kao i propisivanje prigovora protiv obaveznih uputstava za rad i postupanje u pojedinim predmetima i prigovora protiv godišnjeg rasporeda poslova.

U skladu sa mišljenjima Venecijanske komisije izmenjene su i odredbe o izboru članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva koje bira Narodna skupština propisivanjem preciznih kriterijuma za njihov izbor, što će doprineti njihovoj političkoj neutralnosti.

Zato je predviđeno da kandidat za člana Saveta ne može da bude osoba koja snažno utiče na donošenje političkih odluka ili osoba koju su građani neposredno izabrali na javnu funkciju, koje obavlja funkciju na koju ga bira Narodna skupština, odnosno obavlja funkciju sudije Ustavnog suda ili državnog sekretara, navodi u saopštenju Ministarstvo.

Pozdravljen je i novi mehanizam predlaganja kandidata za članove Saveta koje bira Narodna skupština, a koji uključuje odlučivanje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Odbora za pravosuđe u prvom krugu, odnosno tropetinskom većinom glasova u drugom krugu.

Ukoliko se ne može utvrditi predlog kandidata na sednicama Odbora za pravosuđe Narodne skupštine, koji je nadležan za njihovo predlaganje, pristupiće se njihovom izboru od strane petočlane komisije koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog suda, Vrhovni javni tužilac i Zaštitnik građana, navodi Ministarstvo.

 

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar