Zaštita dece i svih njihovih prava od prioritetne važnosti za Srbiju

|   Info
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa direktorkom UNICEF-a Reginom De Domenicis i stručnjakom u oblasti zaštite dece i dečijih prava Nađat Mđid Maalom o izradi i usvajanju novog Nacionalnog akcionog plana za decu.
Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja


 
Ministar Đorđević rekao je da se usvajanje ovog plana očekuje krajem godine i da će on predstavljati krovni strateški dokument za sprovođenje politika za decu u čijoj će realizaciji i izradi biti uključena i ostala relevantna ministarstva i državne institucije Republike Srbije.
 
„Veoma nam je bitno da deca u Republici Srbiji imaju adekvatnu zaštitu, kako ona koja su naši državljani tako i deca migranti. Želimo da im obezbedimo bezbedno odrastanje, obrazovanje i prave mogućnosti za bolju budućnost“, rekao je Đorđević i dodao da će posebna pažnja biti usmerena i na sprečavanje zloupotrebe dece koja su primorana da rade i žive na ulici.
 
Kako je istakao, od velikog značaja za njihovu zaštitu jeste i uspostavljanje institucije Ombudsmana za decu i izrade i usvajanja Zakona o Ombudsmanu za decu. Takođe, naveo je da je u planu uspostavljanje jedinstvenog SOS telefona za prijavu bilo kojeg oblika zloupotrebe deteta, preko koje će nadležne službe efikasnije reagovati.
 
Predstavnici UNICEF-a na čelu sa Reginom De Domenicis istakli su da će pružiti adekvatnu podršku u izradi ovog Nacionalnog akcionog plana, kao i da će gospođa Nađat Mđid Maala, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva sigurno pružiti i najbolju stručnu pomoći i savete.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar