Državni praznici-ideologija ispred tradicije!?

|   Info
Nekada slavljeni, danas zapostavljeni, tako bi mogli da se opišu naši državni praznici. Većina ljudi ni ne zna koje dane praznuje država u kojoj žive.

v

Danas više nema emocije koja se vezuje uz državni praznik. Umor, obaveze, pretrpanost poslom, toliko su okupirali ljude da se oni u novim praznicima niti snalaze, niti pronalaze. Mladi koji nisu živeli u vreme SFRJ ni ne razumeju potrebu za slavljenjem državnih praznika. Jedino što vole je šraznik rada – Prvi maj... Zarad uranka i roštiljanja.

Zbog  državnih praznika stanovnici Srbije godišnje ne rade osam dana, ali ako tome dodamo i verske praznike, imaju 13 neradnih dana. U SFRJ je zbog praznovanja neradno bilo samo sedam dana. A nekako se više i slavilo i praznovalo.

Državni praznici su stvar identiteta jedne države, mada nije redak slučaj u svetu da je taj identitet više u vezi s vladajućom ideologijom, nego s istinskom tradicijom i istorijom.

S obzirom na datume koje obeležava, naša država bi se pre mogla svrstati u one koje ideologiju stavljaju ispred tradicije.

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar