Izveštaj komisije za pregled kombajna

|   Život
Samo tri vlasnika kombajna nisu ove godine pregledali svoju mehanizaciju uoči žetve

Žetva pšenice u šidskoj opštini je na izmaku i teče po planu. Kada je reč o tehničkoj ispravnosti kombajna, opštinska komisija za tehnički pregled obavila je svoj zadatak, a izveštaj o stanju i broju kombajna u poljima kazao nam je predsednik komisije Dragan Stojadinović

autor: Blaženka Đierčan