Ekonomsko osnaživanje žena

|   Info
Imamo mnogo talentovanih, vrednih i ambicioznih žena čiji se potencijali ne koriste dovoljno u cilju opšteg društveno-ekonomskog razvoja i to mora i može da se promeni, poručio je danas direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Nenad Popović.
Foto: FoNet

 

Izvor: FoNet

Na završnoj konferenciji projekta "Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima Šumadije i Kolubare", Popović je rekao da su u okviru tog projekta, koji je finansiran sredstvima švajcarske Vlade, 52 žene, iz ova dva okruga, dobile bespovratna sredstva i tehničku podršku za proizvodnju hrane, seoski turizam i stare zanate.

Šefica sektora uprave Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji Saša Miler rekla je da švajcarska vlada "snažno podržava promovisanje rodne ravnopravnosti".

Ona je rekla da je Švajcarska "snažo fokusirana na ekonomsko i socijalno osnaživanje žena iz ruralnih područja" i da je, u okviru ovog projekta, 89 žena prošlo obuku za proizvodnju zimnice i drugih tradicionalnih proizvoda.

Miler je rekla da je izrađen i veb sajt www.selo.rs, koji je unapredio prezentaciju njihovih proizvoda.

Foto: FoNet

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da ima brojnih primera diskriminacije žena zasnovanih na stereotipima i predrasudama, kao što je neplaćen ženski rad u porodici, podrazumevana uloga žene kao negovateljice dece i starijih u porodici.

Ona je rekla da žene imaju mnogo manje imovine u vlasništvu nego muškarci, u službenoj komunikaciji su jezički nevidljive, a u svakodnevnoj komunikaciji se često iskazuje loš odnos prema ženama upotrebom seksističkog žargona.

"Organizacija svakodnevnog života i staranje o deci su u opisu ženskih aktivnosti", rekla je Janković.

Ona je ocenila da takav položaj ne doprinosi ekonomskoj nezavisnosti žene i otežava sagledavanje njenog realnog doprinosa u stvaranju zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera.

Istraživanje urađeno prošle godine, koje se odnosilo na položaj starijih žena u Srbiji, pokazalo je da na nepovoljan položaj žena na selu utiče to što su veoma retko vlasnice imovine na kojoj žive.

"Samo 9,1 odsto žena poseduje nepokretnost u kojoj žive, 88,5 odsto žena živi u nepokretnosti koja je u vlasništvu muža, dok je u 2,4 odsto slučajeva imovina zajednička", rekla je Janković.

Procenjuje se da više od 50 odsto žena na selu nema overenu zdravstvenu knjižicu, 10 odsto nije bilo kod lekara, iako su svoje zdravstveno stanje opisivale kao loše, a 59 odsto sela nema zdravstvenu ambulantu.

Janković je rekla da je veliki problem, kada je u pitanju socijalna isključenost žena, slaba infrastrukturna opremljenost, udaljenost centara i loša materijalna situacija.

"Brojne od ovih probleme možemo da preveniramo podrškom ženama", rekla je Janković.

Ona je istakla da žensko preduzetništvo treba da se osnaži u svakoj zajednici, a naročito u seoskim sredinama, da treba da se pruži podrška ženama koje žele da preuzmu inicijativu i udruže svoje veštine, znanja, prirodna bogatstva i tradiciju kraja u kome žive.

Foto: FoNet

Komentari (0)

Ne postoji komentar!

Napišite komentar